Niečo o " DESIGN KRBY GÁLIK" 

DESIGN KRBY GÁLIK s.r.o.  je firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti návrhov riešení, dodania materiálu a neodmysliteľnej realizácie diel u klienta v podobe teplovzdušných krbov, kachľových pecí, sporákov a akumulačných stavebných diel, ktoré

korešpondujú so svetovým trendom efektivity a využiteľnosti prírodných zdrojov v duchu BIO životných hodnôt súčasného moderného človeka.

Špičkoví krbárski majstri firmy DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o., ktorí  dnes realizujú diela vo vašich interiéroch, nadväzujú svojimi skúsenosťami na tradície majstrov peciarov Horehronia a Pohronia – regiónov, kde využitie vlastností ohňa bolo nielen súčasťou životného štýlu ale najmä neodmysliteľným zdrojom života.  

Trend prístupu zamestnancov firmy pri jednotlivých realizačných krokoch preto korešponduje s citlivým prístupom k požiadavkám klienta, úctou voči prepojiteľnosti poňatia tradície s použitým materiálom, no prihliada na nekompromisnosť nárokov súčasnej doby v podobe bezpečnosti, dizajnovej originalite prvkov, ale najmä nenáročnosti obsluhy. 

Navrhovanie a montáž teplovzdušných krbov, pecí, sporákov a hypokaustov na kľúč.