• člen cechu garantujúceho odbornú spôsobilosť v kachliarskom obore