NÁVRH KRBU

Návrh krbu je základ pre kvalitné zvládnutie riešenia projektu krbu/pece/sporáka. Jedinečné dielo je možné vytvoriť v grafickom prevedení. Je to ako s autom  - musíte ho najprv vidieť, aby ste si ho obľúbili a nakoniec aj kúpili. Náš grafik - dizajnér Vám , podľa Vami poskytnutých podkladov - projekt domu , rezy , pôdorys miestnosti, najmä poloha kmína ,  kde bude krb/pec /sporák umiestnený, vypracuje pilotný návrh tzv. pracovnú verziu 

 

 

 

 

 

RIEŠENIE PRE VŠETKÝCH

Pokiaľ nemáte k dispozícii potrebné podklady,dohodneme s Vami osobné stretnutie, zabezpečíme zameranie skutkového stavu. Pilotný návrh slúži na zhodnotenie , prevedenie Vami požadovaných úprav do konkrétnej podoby , aby sme spoločne našli optimálne riešenie. Pilotný návrh spracujeme aj s predpokladaným rozpočtom stavby , aby ste si vedeli predstaviť celkové náklady.